Курс  за треньори със ”СЕРТИФИКАТ” ще се проведе на 15-17 септември 2014 г. в град Горна Оряховица.  За повече информация за необходимите документи и кандидатстване:
Игор Бакьов тел. 0887 08 84 01. Крайният срок за подаване на документи е 10 септември 2014 г.