В конферентната зала на хотел „Арена” В. Търново / източния вход на стадион „Ивайло”/ ще се  проведат съвещания с представители на футболните клубове , участващи в първенствата администрирани от Зоналния съвет на БФС, както следва:
Ø Първенства на областните групи – мъже      06.08.2014 г. – 11.00 ч.
Ø Първенства на детско-юношеските групи    20.08.2014 г. – 11.00 ч.
На съвещанията ще бъде теглен жребий и футболните клубове ще бъдат запознати с изискванията на нормативните документи на БФС за спортно-състезателната 2014-2015 година.
Присъствието на поне един представител на ФК е задължително.