ЗОНАЛЕН СЪВЕТ НА БФС ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРОЕКТ
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
ПРОЛЕТ 2014 Г.
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ  СЗ "В"АФГ ЕЛИТНА МЪЖЕ "А" ОФГ ЮСВ ЮМЛ.В +ДЕЦА ФУТБОЛ 7 И 9
9 януари четвъртък                
10 януари петък                 
11 януари събота                
12 януари неделя                
13 януари понеделник                
14 януари вторник                
15 януари сряда                
16 януари четвъртък                
17 януари петък                 
18 януари събота                
19 януари неделя                
20 януари понеделник                
21 януари вторник                
22 януари сряда                
23 януари четвъртък                
24 януари петък                 
25 януари събота                
26 януари неделя                
27 януари понеделник                
28 януари вторник                
29 януари сряда                
30 януари четвъртък                
31 януари петък                 
1 февруари събота                
2 февруари неделя                
3 февруари понеделник                
4 февруари вторник                
5 февруари сряда                
6 февруари четвъртък                
7 февруари петък                 
8 февруари събота                
9 февруари неделя                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ  СЗ "В"АФГ ЕЛИТНА МЪЖЕ "А" ОФГ ЮСВ ЮМЛ.В +ДЕЦА ФУТБОЛ 7 И 9
10 февруари понеделник                
11 февруари вторник                
12 февруари сряда                
13 февруари четвъртък                
14 февруари петък                 
15 февруари събота                
16 февруари неделя                
17 февруари понеделник                
18 февруари вторник                
19 февруари сряда                
20 февруари четвъртък                
21 февруари петък                 
22 февруари събота 24              
23 февруари неделя                
24 февруари понеделник                
25 февруари вторник                
26 февруари сряда 25              
27 февруари четвъртък                
28 февруари петък                 
1 март събота 26 14            
2 март неделя     16          
3 март понеделник                
4 март вторник                
5 март сряда                
6 март четвъртък                
7 март петък                 
8 март събота 27] 1 15     14      
9 март неделя     17          
10 март понеделник                
11 март вторник                
12 март сряда КБ - 1/4          12    
13 март четвъртък                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ  СЗ "В"АФГ ЕЛИТНА МЪЖЕ "А" ОФГ ЮСВ ЮМЛ.В +ДЕЦА ФУТБОЛ 7 И 9
14 март петък                 
15 март събота 28]2 16     15   14  
16 март неделя     18          
17 март понеделник                
18 март вторник                
19 март сряда КБ - 1/4          13    
20 март четвъртък                
21 март петък                 
22 март събота 29]3 17     16   15  
23 март неделя     19 12       14
24 март понеделник                
25 март вторник                
26 март сряда 30] 4         14    
27 март четвъртък                
28 март петък                 
29 март събота 31] 5 18     17   16  
30 март неделя     20 13       15
31 март понеделник                
1 април вторник                
2 април сряда           15    
3 април четвъртък                
4 април петък                 
5 април събота 32] 6 19     18   17  
6 април неделя     21 14       16
7 април понеделник                
8 април вторник             18 М  
9 април сряда КБ - 1/2              
10 април четвъртък           16    
11 април петък                 
12 април събота 33]7 20     19   19  
13 април неделя     22 15       17
14 април понеделник                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ  СЗ "В"АФГ ЕЛИТНА МЪЖЕ "А" ОФГ ЮСВ ЮМЛ.В +ДЕЦА ФУТБОЛ 7 И 9
15 април вторник                
16 април сряда 34]8         17    
17 април четвъртък                
18 април петък      23 М          
19 април събота 35] 9 21   16 20   20  
20 април неделя       ВЕЛИК ДЕН   ВЕЛИК ДЕН   ВЕЛИК ДЕН
21 април понеделник               18 М
22 април вторник                
23 април сряда КБ - 1/2         18    
24 април четвъртък                
25 април петък                 
26 април събота 36]10 22     21   21  
27 април неделя     24 17       19
28 април понеделник                
29 април вторник             22 М  
30 април сряда                
1 май четвъртък           19    
2 май петък                20  М
3 май събота 37]11 23     22   23  
4 май неделя     25 18        
5 май понеделник               21
6 май вторник                
7 май сряда 38]12 24       20    
8 май четвъртък     26 М          
9 май петък                 
10 май събота 39]13 25     23   24  
11 май неделя     27 19       22
12 май понеделник                
13 май вторник                
14 май сряда               23 М
15 май четвъртък КБ - финал         21    
16 май петък                 
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ  СЗ "В"АФГ ЕЛИТНА МЪЖЕ "А" ОФГ ЮСВ ЮМЛ.В +ДЕЦА ФУТБОЛ 7 И 9
17 май събота         24   25  
18 май неделя 40]14 26 28 20       24
19 май понеделник                
20 май вторник                
21 май сряда           22    
22 май четвъртък                
23 май петък      29 М          
24 май събота       21 25   26  
25 май неделя       избори ЕП     избори ЕП  
26 май понеделник               25
27 май вторник                
28 май сряда           БАРАЖ Ю-19    
29 май четвъртък             БАРАЖ Ю-17  
30 май петък              БАРАЖ- ДЕЦА  
31 май събота         26      
1 юни неделя     30 22       26
2 юни понеделник                
3 юни вторник                
4 юни сряда                
5 юни четвъртък                
6 юни петък                ТУРНИР
7 юни събота               ТУРНИР
8 юни неделя                
9 юни понеделник                
10 юни вторник                
11 юни сряда                
12 юни четвъртък                
13 юни петък                 
14 юни събота                
15 юни неделя                
16 юни понеделник                
17 юни вторник                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
18 юни сряда                
19 юни четвъртък                
20 юни петък                 
21 юни събота                
22 юни неделя                
23 юни понеделник                
24 юни вторник                
25 юни сряда                
26 юни четвъртък                
27 юни петък                 
28 юни събота                
29 юни неделя                
30 юни понеделник                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
1 юли вторник                
2 юли сряда                
3 юли четвъртък                
4 юли петък                 
5 юли събота                
6 юли неделя                
7 юли понеделник                
8 юли вторник                
9 юли сряда                
10 юли четвъртък                
11 юли петък                 
12 юли събота                
13 юли неделя                
14 юли понеделник                
15 юли вторник                
16 юли сряда                
17 юли четвъртък                
18 юли петък                 
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
19 юли събота 1              
20 юли неделя                
21 юли понеделник                
22 юли вторник                
23 юли сряда                
24 юли четвъртък                
25 юли петък                 
26 юли събота 2              
27 юли неделя                
28 юли понеделник                
29 юли вторник                
30 юли сряда                
31 юли четвъртък                
1 август петък                 
2 август събота 3              
3 август неделя                
4 август понеделник                
5 август вторник                
6 август сряда                
7 август четвъртък                
8 август петък                 
9 август събота 4              
10 август неделя                
11 август понеделник                
12 август вторник                
13 август сряда                
14 август четвъртък                
15 август петък                 
16 август събота 5              
17 август неделя                
18 август понеделник                
19 август вторник                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
20 август сряда                
21 август четвъртък                
22 август петък                 
23 август събота 6              
24 август неделя                
25 август понеделник                
26 август вторник                
27 август сряда                
28 август четвъртък                
29 август петък                 
30 август събота 7              
31 август неделя                
1 септем. понеделник                
2 септем. вторник                
3 септем. сряда                
4 септем. четвъртък                
5 септем. петък                 
6 септем. събота                
7 септем. неделя                
8 септем. понеделник                
9 септем. вторник                
10 септем. сряда                
11 септем. четвъртък                
12 септем. петък                 
13 септем. събота 8              
14 септем. неделя                
15 септем. понеделник                
16 септем. вторник                
17 септем. сряда                
18 септем. четвъртък                
19 септем. петък                 
20 септем. събота 9              
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
21 септем. неделя                
22 септем. понеделник                
23 септем. вторник                
24 септем. сряда   КБ 16            
25 септем. четвъртък                
26 септем. петък                 
27 септем. събота 10              
28 септем. неделя                
29 септем. понеделник                
30 септем. вторник                
1 октомв. сряда                
2 октомв. четвъртък                
3 октомв. петък                 
4 октомв. събота  11              
5 октомв. неделя                
6 октомв. понеделник                
7 октомв. вторник                
8 октомв. сряда                
9 октомв. четвъртък                
10 октомв. петък                 
11 октомв. събота                
12 октомв. неделя                
13 октомв. понеделник                
14 октомв. вторник                
15 октомв. сряда                
16 октомв. четвъртък                
17 октомв. петък                 
18 октомв. събота 12              
19 октомв. неделя                
20 октомв. понеделник                
21 октомв. вторник                
22 октомв. сряда                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
23 октомв. четвъртък                
24 октомв. петък                 
25 октомв. събота 13              
26 октомв. неделя                
27 октомв. понеделник                
28 октомв. вторник                
29 октомв. сряда   КБ 8/1            
30 октомв. четвъртък                
31 октомв. петък                 
1 ноември събота 14              
2 ноември неделя                
3 ноември понеделник                
4 ноември вторник                
5 ноември сряда                
6 ноември четвъртък                
7 ноември петък                 
8 ноември събота 15              
9 ноември неделя                
10 ноември понеделник                
13 ноември вторник                
12 ноември сряда                
13 ноември четвъртък                
14 ноември петък                 
15 ноември събота                
16 ноември неделя                
17 ноември понеделник                
18 ноември вторник                
19 ноември сряда                
20 ноември четвъртък                
21 ноември петък                 
22 ноември събота 16              
23 ноември неделя                
Дата Месец Ден от седм Календар "А" ФГ Б ФГ             
24 ноември понеделник                
25 ноември вторник                
26 ноември сряда                
27 ноември четвъртък                
28 ноември петък                 
29 ноември събота 17              
30 ноември неделя                
1 декемри понеделник                
2 декемри вторник                
3 декемри сряда   КБ 8 /2            
4 декемри четвъртък                
5 декемри петък                 
6 декемри събота 18              
7 декемри неделя                
8 декемри понеделник                
9 декемри вторник                
10 декемри сряда                
11 декемри четвъртък                
12 декемри петък                 
13 декемри събота 19              
14 декемри неделя                
15 декемри понеделник                
16 декемри вторник                
17 декемри сряда                
18 декемри четвъртък                
19 декемри петък                 
20 декемри събота                
21 декемри неделя                
22 декемри понеделник                
23 декемри вторник                
24 декемри сряда                
25 декемри четвъртък                
26 декемри петък                 
27 декемри събота                
28 декемри неделя                
29 декемри понеделник                
30 декемри вторник                
31 декемри сряда