БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
ЗОНАЛЕН СЪВЕТ НА БФС –гр. В.ТЪРНОВО
СТК
Протокол № 13 от 16.03. 2015 г.  от заседание на СТК.
СТК при ЗС на БФС гр. Велико Търново разгледа молба, постъпила с входящ номер 17/16.03.2015 г. от
ОФК"КОМ-Берковица" гр. Берковица.
СТК реши:
Поради тежките метеорологични условия и падналият в обилни количества сняг, което прави невъзможно почистването
на футболния терен в гр. Берковица и изпълнението на изискванията на чл. 21 т.15 от Наредба за първенствата и
турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2014-2015 г., футболната среща от 14 кръг за първенство на 
Северозападна "В" АФГ между отборите на ОФК"КОМ-Берковица" гр. Берковица и ОФК"Академик" гр. Свищов се 
насрочва за 15.04.2015 г. от 17.00 ч.
Председател СТК: