БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
ЗОНАЛЕН СЪВЕТ НА БФС –гр. В.ТЪРНОВО
ДК при ЗС на БФС гр. Велико Търново, на заседание, проведено на 05.05.2015 г./протокол № 23, разгледа докладите
на длъжностните лица на срещата ФК"Ботев" гр. Луковит-ОФК"Ботев 2008" гр. Козлодуй от 21 кръг на първенството на
СЗ "В" Аматьорската футболна група 2014-2015 г., проведена на 03.05.2015 г. в гр. Луковит и взе следното решение:
1. На основание чл.37, ал./1/ "в" "игрално поле", респективно чл.16 ал./3/, ал./4/ т.1 от ДП на БФС ФК"Ботев" гр.Луковит
се наказва с лишаване от домакинство за 3 /три/ срещи и парична глоба в размер на 1875.00 лв.
2. На основание чл.34 т.4 от ДП на БФС се наказва да не изпълнява функции от името на отбора за 5/пет/ срещи и
парична глоба в размер на 500.00 лв. Ивайло Цолов Петков - ст.треньор на ФК"Ботев" гр. Луковит.
3. На основание чл.34 т.4 от ДП на БФС се наказва да не изпълнява функции от името на отбора за 5/пет/ срещи и
парична глоба в размер на 500.00 лв. Цветан Антонов Данов - помощник треньор на ФК"Ботев" гр. Луковит.
4. На основание чл.25 от ДП на БФС Милен Тонев Иванов - състезател на ФК"Ботев" гр.Луковит се наказва  с лишаване
от състезателни права за 1/една/ година.
5. На основание чл.25 от ДП на БФС Иван Ангелов Иванов - състезател на ФК"Ботев" гр.Луковит се наказва с лишаване
от състезателни права за 1/една/ година.