БФС - Зонален Съвет Велико Търново

Трифон Иванов
Трифон Иванов
Председател
 
 
 
 
Игор Бакьов
Игор Бакьов
Секретар
 
 
 
 
Елена Радославова
Елена Радославова
Счетоводител
 
 
 
 
Стефан Чакъров
Стефан Чакъров
Сътрудник
 
 
 
 
Трендафил Коцев
Трендафил Коцев
Сътрудник